Informació d'interès
Si no veieu bé el correu, feu clic aquí
Butlletí electrònic per a les entitats
5 de gener 2023
Fins el 30 de gener les entitats han de justificar les subvencions 2022
participacio@ajmataro.cat

 

El dilluns 30 de gener acaba el termini per justificar les subvencions ordinàries que l'ajuntament ha concedit a les entitats de Mataró l'any 2022.

 

Totes aquelles entitats de la ciutat que hagin rebut una subvenció de l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2022 han de presentar telemàticament els justificants.

 

Cal recordar que per atorgaments de subvencions inferiors a 3.000 € s’ha de complimentar únicament la fitxa de justificació, sense que sigui necessari aportar més documentació, tot i que l’Ajuntament pot fer les comprovacions que consideri oportunes, mitjançant auditories.

 

En canvi, per a subvencions rebudes amb imports iguals o superiors a 3.000 â‚¬, cal aportar les factures i justificants de despesa corresponents.

 

Totes les entitats han de presentar les memòries justificatives de les subvencions telemàticament accedint a l'apartat "Entitats" de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mataró a l'enllaç, adjuntant la documentació en el seu corresponent expedient.

 

Si necessiteu assessorament podeu enviar un correu a participacio@ajmataro.cat o trucar al telèfon 937022856.

 

En aquest enllaç trobareu la presentació on s'explica com fer la justificació pas a pas.

També teniu a la vostra disposició la Guia t'ho posem fàcil per fer la justificació de la subvenció.

Convocatòria de subvencions per a entitats amb compromís de desenvolupament sostenible, igualtat de gènere i drets humans

participacio@ajmataro.cat

 

El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 6 de febrer de 2023 inclòs.
 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és permetre un fons específic de suport a les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) de tot Catalunya a fi d'enfortir-ne l'estructura i les capacitats, així com de contribuir a impulsar les iniciatives que porten a terme per mitjà de la comunicació, la sensibilització i la incidència.
 
Les entitats que es vulguin presentar a aquesta convocatòria han de complir, entre d’altres, els requisits següents:
  • Ser membre o trobar-se vinculada jurídicament a una coordinadora d'entitats de segon nivell, que no cal que tingui la seu social i fiscal en el mateix lloc que aquesta.
  • Disposar de seu social i fiscal permanent a Catalunya.
  • Estar inscrita en el Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament gestionat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (d'ara endavant, ACCD) o en el Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID).
  • L'entitat que es presenti a la convocatòria derivada d'aquestes bases no es pot presentar el mateix any a la convocatòria de projectes de l’ACCD, independentment de la línia de subvenció, ni a la convocatòria de programes concertats.
Com fer un Pla de Voluntariat a la vostra entitat
participacio@ajmataro.cat

Imatge: voluntaris.cat

 

La gestió del voluntariat en el dia a dia de les entitats és un element molt important. Es tracta d’una eina de gestió que simplifica, oficialitza i estructura tot el procés del voluntariat, des de la captació fins a la finalització del cicle.

 

La gestió del voluntariat i la seva definició en forma de pla esdevé necessària des de la professionalització del tercer sector, quan va sorgir la necessitat d’elaborar un document on es recollissin l’estructura, el paper, l’itinerari i les tasques de les persones voluntàries de manera que es relacionessin de forma directa i clara amb els objectius de l’entitat.

 

Es tracta d’una eina que permet oficialitzar i simplificar els processos d’incorporació, seguiment i finalització de la tasca voluntària. Fa palesa de la política interna de l’entitat i permet que aquesta tingui més èxit en accions com la captació, la permanència i la satisfacció del voluntariat, ja que les estructura i organitza.

 

A l'hora de fer un pla de voluntariat és recomanable fer una reflexió general del conjunt de l’entitat, i allà és on s’emmarcaria aquest projecte. L’objectiu és fer una aposta estratègica de l’organització, i la decisió de tenir voluntariat ha de provenir de la renovació transversal del funcionament de l’entitat.

 

Clicant en aquest enllaç de Xarxanet podeu aprofundir en els apartats que han de comptar els plans de voluntariat, a fi que us ajudi a planificar el propi pla de la vostra entitat.

 

(Font: Xarxanet.org)

Facebook
Twitter
Instagram
Website

La Riera, 48 | Mataró 08301


Update Profile/Email Address